PRZEZ MARYJE DO JEZUSA

                                                                            Święta góra będąca radością ludu i świadectwem wiary dla przyszłych pokoleń.

Miejsce, gdzie odkrywamy swoją godność dzieci Bożych. Kana Galilejska, gdzie Maryja wskazuje nam prawdziwą mądrość, a Jezus objawia swoją chwałę.

Choć Pismo Święte niewiele mówi o Maryi wprost, pokolenie chrześcijan doszukały się subtelnych aluzji do Jej osoby w wielu biblijnych obrazach. I tak Maryja jest godna czci jak Arka Przymierza zawierająca w sobie to, co najświętsze (1 Krn 15,3-4), ……..(1 Krl 18,44),…(Pnp 4,4)….

Taka właśnie jest obecność Maryi w naszym życiu i w naszych narodowych dziejach – dyskretna, nie narzucająca się, ale wciąż obecna w tle toczących się wydarzeń. Często zauważamy Ją dopiero z perspektywy czasu, przytacza Ewangelia: ,, Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Wciąż wskazuje na Jezusa- słowem i gestem dłoni na ikonie. I chociaż Jej obecność w tym miejscu ma wielowiekową tradycję, bardziej niż ku temu, co było, kieruje nas ku temu , co jest i będzie.

Close Menu