Mędrcy cały czas są w drodze. Dlatego nieustannie zachowują potrzebną czujność. Nawet po dotarciu do celu i wypełnieniu  misji pozostają wrażliwi na drobne poruszenia, które mogą mieć znaczenie. I są im posłuszni.

Na koniec stań z mędrcami w domu, gdzie jest Dziecię i Jego Matka. Wraz z nimi oddaj Mu pokłon i porozmawiaj o swoich przeżyciach w czasie modlitwy

Close Menu