Palące światło prawdy.

Książe Narodu Polskiego, Maż Opatrznościowy Ojczyzny Naszej. Prymas Tysiąclecia ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński nie jeden raz przypominał nam, że naród traci swoją tożsamość skazuje się na zagładę jeśli nie ma w sobie przekazywanej z pokolenia na pokolenie, -historycznej pamięci własnych dziejów.

O tej konieczności do, dla egzystencji narodu mówił wielokrotnie Ojciec Święty Jan Paweł II-jakby pieczętując ten moralny nakaz pamięci dziejów Piotrową pieczęcią Rybaka. Drodzy państwo, w tym dziele ma również do spełniania swoja misję obowiązek wobec Królowej Polski, determinuje potrzebę opisu wszystkiego co niesie nam czas współczesny. Dziś i wczoraj. Przeżywamy w naszej Ojczyżnie czas frontalnego ataku na Kościół i Wiarę Chrystusową. Duszpasterze, obdarzeni szczególnie siłą bożą iskrą głębokiej refleksji, wskazują na historyczną ciągłość szatańskiej zuchwałości i pychy sięgającą czasów rewolucji francuskiej przez Lenina, Stalina, Hitlera, po współczesnych herodów bezbożności i ateizmu. Określił to z wielką odwagą Bożego Natchnienia sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko, mówiąc:….”Trwa proces nad Chrystusem, w jego braciach. Bo aktorzy dramatu i procesu Chrystusa żyją nadal. Zmieniły się tylko ich nazwiska i twarze. Zmieniły się daty i miejsca ich urodzin. Zmieniły się metody, ale sam proces nad Chrystusem trwa. Uczestniczą w nim Ci, wszyscy, którzy zadają ból i cierpienie bracią swoim, Ci, którzy walczą z tym za co Chrystus umarł na Krzyżu. Uczestniczą w nim Ci wszyscy, którzy usiłują budować na kłamstwie, fałszu i półprawdach, którzy poniżają godność ludzką, godność dziecka Bożego”…Dokładnie 52 lata temu, w Krakowie rozpoczął się słynny, sfingowany przez UB, NKWD i PZPR tak znany proces kurii krakowskiej. Spośród siedmiu oskarżonych osób, trzech księzy skazano na karę śmierci zamienioną póżniej na dożywocie. Byli to księża Józef Lelita, Edward Chachlica i Michał Kowalik. Duchownym postawiono ,,dyżurne,, zarzuty: że byli ,,reakcyjną agenturą Watykanu i ,,imperialistycznymi szpiegami”. Raport UB nie kryły cele, jakiemu służył ten proces. Napisano w nich, cytuję; …”o spełnieniu przez proces zadań polegających na poderwaniu autorytetu Kościoła”…. Księża Lelito, Chachalica i Kowalik byli wspaniałymi patriotami. Należeli do Konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej. Więzienie opuścili dopiero w 1956. Do zbrodniczego i haniebnego czynu dołączył się ówczesny tzw. ”kwiat intelektualny” Krakowa. Podczas kiedy księża jeszcze przed zmianą kary na dożywocie, zamknięci byli w celach śmierci, grupa literatów krakowskich publikowała rezolucję, której ideą przewodnią była myśl;,, Wykonać wyrok, przyspieszyć go”  Dotyczyło to wyroku śmierci. Pod rezolucją podpisały się ,,tuzy” ówczesnej śmietanki intelektualnej Krakowa ………Podpisując się pod tym wyrokiem ówczesne ,,elity” podpisały się również pod pozostałymi zbrodniami stalinizmu. Dziś wielu z nich już nie żyje. Nikt jednak z żyjących nie przeprosił ani Kościoła, ani Narodu , ani Polski za tę niegodziwość sprzed ponad półwiecza. Drodzy Państwo pozostańmy wierni wezwaniu Prymasa Tysiąclecia o zachowanie pamięci historycznej naszych dziejów w świadomości narodu. Bądzmy roztropni, kiedy obdarowuje się nas autorytetami tej miary co omówione wcześniej przypadki. Módlmy się o roztropność, zdrowy rozsądek i Bożą Łaskę właściwych decyzji i wyborów.

Autor ;   Piotr Proszowski  (21.01. 2005)

Miałam zaszczyt  znać, podziwiać wspaniałego dziennikarza prasowego oraz radiowego.  WIECZNY ODPOCZYNEK  RACZ DAĆ MU PANIE. .

Close Menu